Publicerad: 29 mars 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Förordning om lägenhetsregister (SFS 2007:108) - anstånd med fastställande av vissa typer av belägenhetsadresserCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Marianne Leckström Per Henningsson
  • Löpnummer/utgåva
    07:3