Publicerad: 20 december 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2008 är ersatt av 08:5.

Visa det här daterade cirkuläret

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2008Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Elisabeth Melin
  • Löpnummer/utgåva
    07:83