Publicerad: 23 mars 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2006 nr 123 angående fråga om en kommun haft vägande skäl för att dels stadigvarande förflytta en lärare dels att avskeda samma lärareCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Johanna Read Hilmarsdottir
  • Löpnummer/utgåva
    2007:23