Publicerad: 3 september 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Vuxna och barn och ungdom med psykiska funktionshinder – ansvarsfördelning mellan kommun och landstingCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anita Sundin
  • Löpnummer/utgåva
    2006:58