Publicerad: 30 maj 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Sveriges Kommuner och Landsting avstyrker Banverkets förslag till avgiftssättning av anslutningsväxlarCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bengt Skagersjö
  • Löpnummer/utgåva
    2006:31