Publicerad: 20 december 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Preliminär överenskommelse om redaktionella ändringar och förtydliganden i KollektivAvtalad Pension — KAP- KL; från och med den 1 januari 2006Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Agneta Åhlin
  • Löpnummer/utgåva
    2006:91