Publicerad: 20 september 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Löne- och personalstatistik för kommuner, landsting och regioner 2006Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kerstin Blomqvist
  • Löpnummer/utgåva
    2006:63