Publicerad: 6 april 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser 2006-04-06 1 (6) CIRKULÄRCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lars-Gösta Andréen
  • Löpnummer/utgåva
    2006:20