Publicerad: 15 augusti 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Förändringar av bestämmelser om unga lagöverträdare 2006-08-15 1 (4) CIRKULÄRCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gigi Isacsson
  • Löpnummer/utgåva
    2006:55