Publicerad: 23 oktober 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 2002:121.

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2007Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Sara Roxell
  • Löpnummer/utgåva
    2006:75