Publicerad: 7 februari 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Ekonomiska effekter av det nya pensionsavtalet – kom- muner 1 (12) CIRKULÄRCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Siv Stjernborg Åsa Sandgren
  • Löpnummer/utgåva
    2006:10