Publicerad: 13 mars 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar 2006-03-13 1 (1) CIRKULÄRCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anna Björklund
  • Löpnummer/utgåva
    2006:16