Publicerad: 1 november 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2006 nr 77 angående avskedande av kommunalt anställd integrationshandläggare pga. brott utan samband med anställningenCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Sara Kullgren
  • Löpnummer/utgåva
    2006:72