Publicerad: 30 maj 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Samverkan mellan kommuner i vatten- och avloppsfrågor Sida 1 (2) CIRKULÄRCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jan Söderström
  • Löpnummer/utgåva
    2005:53