Publicerad: 4 oktober 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Ny forskningsrapport Vad är ett bra arbetsresultat? Individuell lönesättning och verksamhetsutveckling i kommuner och landstingCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ken Johnsson
  • Löpnummer/utgåva
    2005:91