Publicerad: 28 november 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Hyreshöjning fr om 2006-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPICirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Linda Andersson
  • Löpnummer/utgåva
    2005:104