Publicerad: 24 mars 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 05 - med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds SamverkansrådHar du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ken Johnsson, Håkan Söderberg
  • Löpnummer/utgåva
    2005:18