Publicerad: 27 april 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Feriearbeten – sommaren 2005 Sida 1 (3) CIRKULÄRCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Åsa Persson, Leif Lindberg
  • Löpnummer/utgåva
    2005:32