Publicerad: 3 oktober 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Ersättningar till familjehem för barn och vuxna samt kontaktfamiljer för år 2006 Sida 1 (4) CIRKULÄRCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Margareta Erman
  • Löpnummer/utgåva
    2005:87