Publicerad: 26 maj 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Detaljplaner och miljöbedömningar av planer och program - ändring i PBL 5 kap 18 §Cirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Reigun Thune Hedström
  • Löpnummer/utgåva
    2005:50