Publicerad: 4 februari 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Värdesäkring av utgående ersättning till lärare, skolle- dare och syofunktionärer som ej erhållit försäkrings- skydd enligt AGS-KL



Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jan Svensson
  • Löpnummer/utgåva
    2004:18