Publicerad: 12 november 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Ungdomsbarometern 2004/2005 - Skrift om ungdomars uppfattning och inställning till arbetsliv och utbildningCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Mats Svedin
  • Löpnummer/utgåva
    2004:90