Publicerad: 31 augusti 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Stöd till personer med funktionshinder som studerar vid folkhögskolor, universitet och högskolorCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Laina Kämpe
  • Löpnummer/utgåva
    2004:65