Publicerad: 13 oktober 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Reviderat normalavtal för kommuns medverkan som dataleverantör till och nyttjare av NVDBCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bengt Skagersjö, Marianne Leckström
  • Löpnummer/utgåva
    2004:73