Publicerad: 15 december 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Rättsfall angående beräkning av hemtjänstavgift enligt 8 kap 4 § socialtjänstlagen (2001:453) och hänsyn till kyr- koavgiftCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Per-Olov Nylander
  • Löpnummer/utgåva
    2004:99