Publicerad: 16 januari 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Pensionsnämndens beslut angående förändring av pensions- behållning och utbetalda pensionsbelopp enligt PFA 98 re- spektive PFA 01Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Agneta Åhlin, Rikard Hultman och Lars-Gösta Andréen
  • Löpnummer/utgåva
    2004:6