Publicerad: 1 mars 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 2003:21.

Omförhandling av normalavtal för försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar samt justering av nu gällande ersättningsbeloppCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anna Björklund
  • Löpnummer/utgåva
    2004:24