Publicerad: 3 november 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommentarer till entreprenadavtal för rengöring och/eller brandskyddskontroll



Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anna Svensson Ulf Palm Ann Sofi Agnevik
  • Löpnummer/utgåva
    2004:87