Publicerad: 19 augusti 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Hur berörs kommunerna av EU:s ramdirektiv för vatten?Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ann-Sofie Eriksson Bo Rutberg
  • Löpnummer/utgåva
    2004:68