Publicerad: 16 juni 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting (Regeringens proposition 2003/04:105)Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ulf Lennartsson Anders Nilsson
  • Löpnummer/utgåva
    2004:46