Publicerad: 5 oktober 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2005–2007Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Henrik Berggren Marcus Holmberg Siv Stjernborg
  • Löpnummer/utgåva
    2004:75