Publicerad: 27 februari 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2004 nr 8 om preskription när DO väckt talan om skadestånd i samband med tillsät- tande av vikariatCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    2004:22