Publicerad: 17 mars 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbete efter 65 års ålder — vad gäller beträffande an- ställningsskydd, pensioner och försäkringar samt arbets- marknadspolitiska insatser?Cirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lars-Gösta Andréen
  • Löpnummer/utgåva
    2004:28