Publicerad: 21 januari 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvårdCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gabriella Kollander Fållby
  • Löpnummer/utgåva
    2004:8