Publicerad: 31 januari 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Skolskjuts vid växelvis boendeCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Eva-Lena Arefäll
  • Löpnummer/utgåva
    2003:14