Publicerad: 17 juli 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Maxtaxan inom barnomsorgen – så blev detCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Marcus Holmberg Signild Östgren
  • Löpnummer/utgåva
    2003:59