Publicerad: 30 oktober 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Höjd ersättning för inkassokostnader m.m. samt för kostnader i mål om betalningsföreläggande och handräckning hos kronofogdemyndighetCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anna Björklund
  • Löpnummer/utgåva
    2003:92