Publicerad: 31 mars 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Förlängd remisstid för betänkandet kring skollagen (Skollag för kvalitét och likvärdighet SOU 2002:121)Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    J. Henrik Bergström
  • Löpnummer/utgåva
    2003:29