Publicerad: 11 december 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2003 nr 70 i fråga om det funnits sak- lig grund för uppsägning och godtagbart skäl för avstängning av en sjuksköterskaCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Margaretha Sandberg
  • Löpnummer/utgåva
    2003:111