Publicerad: 13 augusti 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar i Riksförsäkringsverkets föreskrifter m.m. avseende assistansersättning – ändring i cirkulär 2003:53Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ingrid Söderström
  • Löpnummer/utgåva
    2003:67