Publicerad: 18 februari 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Allmänhetens insyn i kommunala driftentreprenader, del IICirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ellen Hausel Heldahl Joakim Eriksson
  • Löpnummer/utgåva
    2003:20