Publicerad: 11 mars 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Yttrandefrihetsgrundlagen och BBS-lagen med anledning av Tingsrättens i Stockholm dom den 7 mars 2002, mål nr B 7655-00Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Christer Hjert
  • Löpnummer/utgåva
    2002:26