Publicerad: 20 juni 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Underlag till avtal om anläggningsarrende respektive lokal- hyreskontrakt - basstation för mobiltelefoniHar du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Per Henningsson Germund Persson
  • Löpnummer/utgåva
    2002:63