Publicerad: 18 mars 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Skolutveckling - en investering! Ett utvecklingsarbete inom ramen för kollektivavtalet, ÖLA 00, med Lärarnas Samver- kansrådCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ken Johnsson
  • Löpnummer/utgåva
    2002:28