Publicerad: 8 april 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Regeringsrättens dom om laglighetsprövning av kommunal namnsättning av vägarCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Marianne Christensson
  • Löpnummer/utgåva
    2002:37