Publicerad: 17 januari 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Maxtaxan inom barnomsorgen – vad räknas som avgiftsgrun- dande inkomst?Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Marcus Holmberg Sofia Larsson Signild Östgren
  • Löpnummer/utgåva
    2002:6