Publicerad: 25 juni 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Lag (2002:281) om ändring i tobakslagen (1993:581)Cirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kerstin Blom Bokliden
  • Löpnummer/utgåva
    2002:66