Publicerad: 21 januari 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

E-tidning en ungdomssatsning inom ramen för personal- och kompetensförsörjningsprojektet "Ett bättre jobb"



Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lars-Ove Brander
  • Löpnummer/utgåva
    2002:8