Publicerad: 26 april 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Ersättning till förtroendevalda för förlorade pensionsförmåner



Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Staffan Wikell
  • Löpnummer/utgåva
    2002:42