Publicerad: 29 oktober 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vid förälder/barnplaceringar är ersatt av 2006:76.

Visa det här daterade cirkuläret

Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vid förälder/barnplaceringarHar du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Margareta Erman
  • Löpnummer/utgåva
    2002:98